BÀI DỰ THI DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN (THPT) – PHẦN 1


images (1)BÀI DỰ THI DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN (THPT) – PHẦN 1

 STT

BÀI DỰ THI DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN (THPT)images (1)

PHẦN 1

TẢI VỀ
1  BÀI DỰ THI DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN- NGỮ VĂN 10 :images (1)Một vài suy nghĩ về phương pháp dạy văn thuyết minh theo hướng tích hợp kiến thức lịch sử- địa lý- văn hóa địa phương  cho học sinh lớp 10  (gồm 23 trang)

( Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên THPT tham dự thi dạy học tích hợp liên môn, soạn giáo án, sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHUDSP )

chi tiết
2  BÀI DỰ THI DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN- GDCD 10 :images (1)Tích hợp kiến thức liên môn văn – sử – địa…trong giảng dạy tiết 1 – bài 14 – GDCD 10 (gồm 19 trang)

( Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên THPT tham dự thi dạy học tích hợp liên môn, soạn giáo án, sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHUDSP )

 

chi tiết
3 BÀI DỰ THI DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN- HÓA HỌC 11 :images (1)Tích hợp kiến thức các môn vật lý, toán học, sinh vật và giáo dục công dân vào giảng dạy bài “ancol” môn Hóa học 11  (gồm 14 trang)( Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên THPT tham dự thi dạy học tích hợp liên môn, soạn giáo án, sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHUDSP ) chi tiết
4 BÀI DỰ THI DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN- VẬT LÝ 11 :images (1)Tích hợp kiến thức môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Toán học giảng dạy về “Sấm sét” trong bài  “Sự phóng điện trong chất khí” vật lý 11 nâng cao (gồm 14 trang)( Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên THPT tham dự thi dạy học tích hợp liên môn, soạn giáo án, sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHUDSP ) chi tiết
5 BÀI DỰ THI DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN- VẬT LÝ 11 :images (1)Tiết 30 – Bài 15: Dòng điện trong chất khí  (gồm 13 trang)( Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên THPT tham dự thi dạy học tích hợp liên môn, soạn giáo án, sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHUDSP ) chi tiết

 

Danh mụcdanh mục NCKHSPUD, , NCKHSPUD,   SKKN THPT, Bài dự thi, Giáo án tích hợp, Giáo án tích hợp liên môn, Giáo án THPT, THPT,


Tìm theo từ khóa: , , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan