Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật ? Ưu thế của sinh sản vô tính ?


Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật ? Ưu thế của sinh sản vô tính ?

Trả lời1.Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật :

-Sinh sản bào tử : hình thức này có ở thực vật bào tử(những cơ thể luôn thể hiện rõ sự xen kẽ của hai thế hệ). trong hình thức sinh sản bào tử, cơ thể mới được phát triển từ bào tử, bào tử lại được hình thành trong túi bào tử từ thể bào tử.

-Sinh sản sinh dưỡng : Trong hình thức này, cơ thể được phát triển từ các bộ phận sinh dưỡng của cây như thân, cành, lá, rễ.

2.Ưu thế của sinh sản vô tính

-Sinh sản vô tính là con cháu sinh ra thu nhận một bộ gen tương tự với bố mẹ chúng, bộ gen đó được thử nghiệm trong chọn lọc tự nhiên và diễn ra có hiệu quả tôt. Nếu con cháu được sống trong cùng một điều kiện như bố mẹ chúng, chúng sẽ tồn tại và sinh sản với kết quả cao.

-Các cá thể và quần thể sinh sản vô tính sinh trưởng nhanh chóng hơn là sinh sản hữu tính, bởi vì cá thành viên sinh sản vô tính có thể sinh sản khi còn trẻ.

-Một cây có hình thức sinh sản vô tính có thể tận dụng và phủ kín diện tích trồng trọt.


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan