CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN


CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN

(Dành cho bổ nhiệm Phó hiệu trưởng)

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TRONG NHIỆM KỲ

1. Tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống

Loại file: word - Số trang: 30 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/– Có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định và tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trung thành vởi chủ nghĩa Mac – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Gương mẫu thực hiện và vận động mọi người chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động chính trị xã hội, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân.


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan