CHUYÊN ĐỀ: LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI TRƯỜNG PHỔ THÔNG


CHUYÊN ĐỀ: LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Áp dụng: Viết SKKN QLGD, Viết Tiểu luận QLGD, Viết Tiểu luận trung cấp chính trị cho CBQLGDm Viết Tiểu luận Quản lý nhà nước về giáo dục  ….

SKKN QLGD, NCKHSPUD QLGD, QLGD, Tiểu luận QLGD, TIểu luận QLNN, Tiểu luận trung cấp chính trị

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/CHUYÊN ĐỀ: LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI TRƯỜNG PHỔ THÔNG

 

– Phản ứng với sự thay đổi khoa học- công nghệ của trường phổ thông như thế nào cũng đang là câu hỏi có tính chất chiến lược trong công tác lãnh đạo và quản lý trường phổ thông.

+ Tại sao lại thay đổi:

“Xã hội chúng ta đang sống đang không ngừng thay đổi để tiến tới xã hội thông tin và tri thức, nền kinh tế toàn cầu, đòi hỏi phải xây dựng được lực lượng lao động “ tư duy”. Đối với trường học, điều này có nghĩa là bối cảnh của việc dạy học đã thay đổi, có sự quan tâm lớn và yêu cầu cao của cộng đồng, các nhà trường phải cho ra những học sinh có thể thể hiện được sự hiểu biết-tri thức và kỷ năng, nghĩa là đòi hỏi có một sự thay đổi quan trọng trong tư duy và trong thực tiển hoạt động điều hành nhà trường. Như vậy, bối cảnh trách nhiệm lớn đòi hỏi phải có sự tổ chức lại hoạt động của trường phổ thông, thể hiện ở sự thay đổi cơ cấu điều hành, ở những thay đổi trong việc dạy và học, ở việc xác định rõ những chuẩn về nội dung và kết quả giáo dục…”

  • Mong muốn thay đổi:

– Học có hiệu quả và phù hợp hơn với cá nhân và cộng đồng.

– Nguyện vọng của gia đình và cộng đồng đối với việc học, đối với nhà trường.

– Nhu cầu học đa dạng và phong phú hơn.

– Học tập như là niềm vui và hướng tới các mục tiêu theo 4 cột trụ của việc học thế kỷ XXI:


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan