CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN VẬT LÝ 11: Chương I: Điện tích – Điện trường – Chủ đề 5: luyện tập trắc nghiệm (260 bài – có đáp án phân chia theo dạng theo các đơn vị kiến thức:điện tích, fculông – điện trường – a, u, v – tụ điện)


CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN VẬT LÝ 11:  Chương I: Điện tích – điện trường 

CHỦ ĐỀ 5: LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM  (260 bài – Có đáp án phân chia theo dạng theo các đơn vị kiến thức:Điện tích, Fculông – Điện trường – A, U, V –  Tụ điện) Điện tích, Fculông

Dạng 1: Xác định đllq Fculông, hiện tượng n điện –

Loại file: word - Số trang: 30 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/  Đề 1 Câu hỏi 1: Bốn vật kích thước nhỏ A,B, C, D nhiễm điện. Vật A hút vật B nhưng đẩy vật C, vật C hút vật D. Biết A nhiễm điện dương. Hỏi B nhiễm điện gì: A. B âm, C âm, D dương.                     B. B âm, C dương, D dương C. B âm, C dương, D âm                      D. B dương, C âm, D dương

Chuyên đề ôn tâp môn vật lý 11.

Chương I: điện tích – điện trường.

chủ đề 5: luyện tập trắc nghiệm (260 bài – có đáp án phân chia theo dạng theo các đơn vị kiến thức:điện tích, fculông – điện trường – a, u, v –  tụ điện)


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan