CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN VẬT LÝ 11: Chương II: Dòng điện không đổi – Chủ đề 7: luyện tập trắc nghiệm (140 bài – có đáp án phân chia theo dạng theo các đơn vị kiến thức: Đại cương về dòng điện a,p- Đoạn mạch chỉ r – Định luật ôm cho toàn mạch – Định luật ôm cho đoạn mạch)


CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN VẬT LÝ 11: Chương II: Dòng điện không đổi –

 Chủ đề 7: luyện tập trắc nghiệm (140 bài – có đáp án phân chia theo dạng theo các đơn vị kiến thức: Đại cương về dòng điện a,p- Đoạn mạch chỉ r –  Định luật ôm cho toàn mạch – Định luật ôm cho đoạn mạch)

 Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Vật lý  THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng học sinh Giỏi, Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn  Vật lý .

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Câu hỏi 1: Dòng điện là:

A. dòng dịch chuyển của điện tích

B. dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích tự do

C. dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích tự do

D. dòng dịch chuyển có hướng của các ion dương và âm

Câu hỏi 2: Quy ước chiều dòng điện là:

A.Chiều dịch chuyển của các electron

B. chiều dịch chuyển của các ion

C. chiều dịch chuyển của các ion âm

D. chiều dịch chuyển của các điện tích dương

Câu hỏi 3: Tác dụng đặc trưng nhất của dòng điện là:

  1. Tác dụng nhiệt                          B. Tác dụng hóa học                 C. Tác dụng từ               D. Tác dụng cơ học

Câu hỏi 4: Dòng điện không đổi là:

A. Dòng điện có chiều không thay đổi theo thời gian

B. Dòng điện có cường độ không thay đổi theo thời gian

C. Dòng điện có điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây không đổi theo thời gian

D. Dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian

Chuyên đề ôn tâp môn vật lý 11. Chuơng II: dòng điện không đổi chủ đề 7: luyện tập trắc nghiệm (140 bài – có đáp án phân chia theo dạng theo các đơn vị kiến thức:đại cương về dòng diệna,p- đoạn mạch chỉ r –  định luật ôm cho toàn mạch – định luật ôm cho đoạn mạch)


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan