Đồ án CNTT: Đề tài : Quản lý cấp giấy chứng nhận nhà và đất ở


Đồ án CNTT: Đề tài : Quản lý cấp giấy chứng nhận  nhà và  đất ở

Sự phát triễn đô thị này dẫn đến công tác quản lý nhà nước theo phương pháp  thủ công thì không đáp ứng sự đòi hỏi nhanh chóng của xã hội nói chung và phục vụ trong công cuộc cải cách hành chánh của thành phố nói riêng.

Loại file: word - Số trang: 100 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Trong tình hình mật độ nhà đất (mua bán, tách nhà, tách thửa..) và dân cư  biến động không ngừng, không những  công tác quản lý đô thị gặp khó khăn mà còn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ các mặt công tác quản lý khác như hoạt động sản xuất kinh doanh , quản lý các đối tượng chính sách , quản lý hộ khẩu…vv. Việc rối loạn số nhà, bất cập trong thông tin quản lý đô thị (nhà cửa tách thửa, buôn bán và biến động cực nhanh (cập nhật thông tin trên bản đồ giấy là một giải phép yếu kém) là một minh chứng cho việc quản lý yếu kém bằng phương pháp thủ công này.  Vì vậy, bộ xây dựng đã phê duyệt dự án xây dựng bản đồ địa chính chính quy trên toàn quốc để phục vụ các ngành, cụ thể là ngành địa chính trong công tác quy hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan