Đồ án CNTT: Quản lý yêu cầu đề án


QFD ( Quanlity function deployment) là kỹ thuật quản lý chất lượng có thể chuyển các nhu cầu người dùng thành các yêu cầu kỹ thuật do phần mềm. QFD được phát triển ở Nhật và đầu tiên được dùng ở Kobe Shipyard của khu công nghiệp nặng Mitsubisi vào đầu những năm 70. QFD tập trung vào sự tối đa hoá sự hài lòng của khách hàng. Để hoàn thiện điều này, QFD nhấn mạnh sự hiểu biết về các giá trị cho người dùng và kế đó triển khai các giá trị này thông qua tiến trình kỹ thuật.

QFD xác định 3 loại yêu cầu:

1. Yêu cầu bình thường : Các mục tiêu được đưa ra cho sản phẩm hay hệ thống trong suốt buổi gặp mặt với khách hàng. Nếu các yêu cầu này được đưa ra thì khách hàng sẽ hài lòng.

Ví dụ: Các yêu cầu về chức năng hiển thị đồ hoạ, chức năng hệ thống đặc biệt và mức độ công suất phần mềm thực thi được xác định.

2. Yêu cầu mong muốn : Các yêu cầu loại này là tuyệt đối nên có đối với sản phẩm hay hệ thống và nó quá cơ bản đến nổi khách hàng không nói ra. Thiếu các yêu cầu này là nguyên nhân dẫn đến sự không hài lòng nghiêm trọng của khách hàng.

Ví dụ: Sự dễ dàng tương tác giữa người và máy, hoạt động chính xác và đáng tin cậy, sự dễ dàng trong việc lắp đặt phần mềm.

3. Các yêu cầu thú vị : Các chức năng vượt quá sự mong muốn của khách hàng và được chứng minh là khi các yêu cầu loại này xuất hiện sẽ rất làm hài lòng cho khách hàng.

Ví dụ: Phần mềm đánh văn bản được yêu cầu với nét đặc trưng chuẩn. Các sản phẩm được phân phối chứa các khả năng phân trang làm hài lòng mà khách hàng đã không nghĩ đến.


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan