Đã có điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội, khối chuyên các trường đại học


Đã có điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội, khối chuyên các trường đại học


Để xem điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội năm 2017 khối chuyên các trường đại học bạn soạn tin  theo hướng dẫn sau:Xem thêm: Xem điểm chuẩn các trường THPT Hà Nội năm 2017

Điểm chuẩn năm 2017 Chuyên ĐHSP Hà Nội

Chuyên ĐHBP HN Soạn tin
Chuyên Toán 32019 Soạn: HB 32019 gửi 8785
Chuyên Tin 32020 Soạn: HB 32020 gửi 8785
Chuyên Sinh 32021 Soạn: HB 32021 gửi 8785
Chuyên Lý 32022 Soạn: HB 32022 gửi 8785
Chuyên Hoá 32023 Soạn: HB 32023 gửi 8785
Chuyên Ngữ Văn 32024 Soạn: HB 32024 gửi 8785
Chuyên Tiếng Anh 32025 Soạn: HB 32025 gửi 8785

Điểm chuẩn năm 2017 Chuyên KHTN ĐHQGHN

Chuyên KHTN ĐHQGHN Soạn tin
Chuyên Toán 33330 Soạn: HB 33330 gửi 8785
Chuyên Tin 33331 Soạn: HB 33331 gửi 8785
Chuyên Lý 33332 Soạn: HB 33332 gửi 8785
Chuyên Hoá 33333 Soạn: HB 33333 gửi 8785
Chuyên Sinh 33334 Soạn: HB 33334 gửi 8785

Điểm chuẩn năm 2017  Chuyên ngữ ĐHNN-ĐHQG HN

Chuyên ngữ ĐHNN-ĐHQG HN Soạn tin
Chuyên Tiếng Anh 33335 Soạn: HB 33335 gửi 8785
Chuyên Tiếng Nga 33336 Soạn: HB 33336 gửi 8785
Chuyên Tiếng Pháp (thi Anh, thi Pháp) 33337 Soạn: HB 33337 gửi 8785
Chuyên Tiếng Trung Quốc 33338 Soạn: HB 33338 gửi 8785
Chuyên Tiếng Đức (thi Anh, thi Đức) 33339 Soạn: HB 33339 gửi 8785
Chuyên Tiếng Nhật (thi Anh, thi Nhật) 33340 Soạn: HB 33340 gửi 8785
Chuyên Tiếng Hàn (thi Anh, thi Nhật) 33341 Soạn: HB 33341 gửi 8785

Xem thêm: Xem điểm chuẩn các trường THPT Hà Nội năm 2017


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan