Đã có điểm chuẩnvào lớp 10 THPT công lập tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2017 – 2018


Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2017 – 2018

Tra cứu điểm chuẩn vào 10 năm học 2017 – 2018 các trường THPT tỉnh Vĩnh Phúc


Đã có điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Vĩnh Phúc năm học 2017-2018Tra nhanh điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc tuyển năm học 2017-2018, soạn tịn:

Soạn HB dấu cách Mã trường gửi 8785

Cách soạn tin xem điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Vĩnh Phúc như sau:

 

Lớp Soạn tin
Toán chuyên 33319 Soạn: HB 33319 gửi 8785
Tin học chuyên 33320 Soạn: HB 33320 gửi 8785
Vật lý chuyên 33321 Soạn: HB 33321 gửi 8785
Hóa học chuyên 33322 Soạn: HB 33322 gửi 8785
Sinh học chuyên 33323 Soạn: HB 33323 gửi 8785
Ngữ văn chuyên 33324 Soạn: HB 33324 gửi 8785
Sử chuyên 33325 Soạn: HB 33325 gửi 8785
Địa chuyên 33326 Soạn: HB 33326 gửi 8785
Tiếng Anh chuyên 33327 Soạn: HB 33327 gửi 8785
Tiếng Pháp chuyên 33328 Soạn: HB 33328 gửi 8785
Lớp phổ thông 33329 Soạn: HB 33329 gửi 8785


Điểm chuẩn vào 10 năm học 2017-2018 của các trường THPT không chuyên tại Vĩnh Phúc sẽ được cập nhật sớm nhất.!


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan