Đã có điểm thi vào lớp 10 THPT tỉnh Tiền Giang năm học 2016-2017


Đã có điểm thi vào lớp 10 THPT tỉnh Tiền Giang năm học 2016-2017


Bấm vào đâyXem thống kê điểm chuẩn lớp 10 5 năm liền

Để xem điểm thi vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang năm học 2016-2017 bạn soạn tin như sau

 

Soạn: HB daucach 53SBD gửi 8785

Trong đó:

53 là mã tỉnhTiền Giang

SBD là số báo danh của bạn cần tra điểm và kết quả thi (53SBD viết liền)

daucach là khoảng trống

Ví dụ: bạn cần xem điểm và kết quả thi của SBD 110001 

Soạn tin: HB 53110001 gửi 8785

Để xem thứ tự tổng điểm của bạn so với tổng thí sinh dự thi bạn soạn tin:

Soạn: HB daucach 153SBD gửi 8785

Trong đó:

153là mã tỉnh Tiền Giang (Quy ước lấy thứ tự)

SBD là số báo danh của bạn cần tra điểm và kết quả thi (153SBD viết liền)

daucach là khoảng trống

Ví dụ: bạn cần xem điểm và kết quả thi của SBD 110001 

Soạn tin: HB 1530001 gửi 8785

Để biết iểm chuẩn mỗi trường THPT tại Tiền Giang, bạn soạn tin theo quy ước như sau

STT Trường THPT Soạn tin
1 Bình Đông Soạn HB   23351 gửi 8785
2 Bình Phục Nhứt Soạn HB   23352 gửi 8785
3 Cái Bè Soạn HB   23353 gửi 8785
4 Chợ Gạo Soạn HB   23354 gửi 8785
5 Đốc Binh Kiều Soạn HB   23355 gửi 8785
6 Dưỡng Điềm Soạn HB   23356 gửi 8785
7 Gò Công Soạn HB   23357 gửi 8785
8 Gò Công Đông Soạn HB   23358 gửi 8785
9 Huỳnh Văn Sâm Soạn HB   23359 gửi 8785
10 Lê Thanh Hiền Soạn HB   23360 gửi 8785
11 Lê Văn Phẩm Soạn HB   23361 gửi 8785
12 Long Bình Soạn HB   23362 gửi 8785
13 Lưu Tấn Phát Soạn HB   23363 gửi 8785
14 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Soạn HB   23364 gửi 8785
15 Ngô Văn Nhạc Soạn HB   23365 gửi 8785
16 Nguyễn Đình Chiểu Soạn HB   23366 gửi 8785
17 Nguyễn Văn Côn Soạn HB   23367 gửi 8785
18 Nguyễn Văn Thìn Soạn HB   23368 gửi 8785
19 Nguyễn Văn Tiếp Soạn HB   23369 gửi 8785
20 Phạm Thành Trung Soạn HB   23370 gửi 8785
21 Phan Việt Thống Soạn HB   23371 gửi 8785
22 Phú Thạnh Soạn HB   23372 gửi 8785
23 Phước Thạnh Soạn HB   23373 gửi 8785
24 Rạch Gầm – Xoài Mút Soạn HB   23374 gửi 8785
25 Tân Hiệp Soạn HB   23375 gửi 8785
26 Tân Phước Soạn HB   23376 gửi 8785
27 Tân Thới Soạn HB   23377 gửi 8785
28 Thiên Hộ Dương Soạn HB   23378 gửi 8785
29 Thủ Khoa Huân Soạn HB   23379 gửi 8785
30 Trần Hưng Đạo Soạn HB   23380 gửi 8785
31 Trần Văn Hoài Soạn HB   23381 gửi 8785
32 Trương Định Soạn HB   23382 gửi 8785
33 Tứ Kiệt Soạn HB   23383 gửi 8785
34 Vĩnh Bình Soạn HB   23384 gửi 8785
35 Vĩnh Kim  Soạn HB   23385 gửi 8785
36 Chuyên Tiền Giang Soạn HB   23386 gửi 8785
37 Chuyên Ngữ văn Soạn HB   23387 gửi 8785
38 Chuyên Toán Soạn HB   23388 gửi 8785
39 Chuyên Tiếng Anh Soạn HB   23389 gửi 8785
40 Chuyên Địa Soạn HB   23390 gửi 8785
41 Chuyên Lý Soạn HB   23391 gửi 8785
42 Chuyên Tin học Soạn HB   23392 gửi 8785
43 Chuyên Hóa Soạn HB   23393 gửi 8785
44 Chuyên Sinh Soạn HB   23394 gửi 8785
45 Hệ Không chuyên Soạn HB   23395 gửi 8785

 


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan