Đã có điểm thi vào lớp 10 Thừa Thiên Huế năm học 2017-2018


Xem điểm thi vào lớp 10 Thừa Thiên Huế năm học 2017-2018Để xem điểm thi vào lớp 10 THPT Thừa Thiên Huế  năm học 20176 2018 Bấm vào đây

 

Xem điểm chuẩn vào lớp
10 năm học 2017 – 2018 Tỉnh
 Thừa Thiên Huế
Hướng dẫn chi tiết các
cách
 xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2017 – 2018
Soạn HB dấu cách Mã trường gửi 8785
Điểm chuẩn 2017 sẽ gửi tới bạn ngay.
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống

 

Cách soạn tin xem điểm chuẩn  vào lớp 10 năm học 2017-2018 mỗi trường THPT  tại Tỉnh Thừa Thiên Huế như sau: 
Điểm chuẩn trường THPT công lập
Trường
Soạn
tin
Hai Bà Trưng
32054
Soạn HB 32054 gửi 8785
Nguyễn Huệ
32055
Soạn HB 32055 gửi 8785
Nguyễn Trường Tộ
32056
Soạn HB 32056 gửi 8785
Cao Thắng
32057
Soạn HB 32057 gửi 8785
Thuận An
32058
Soạn HB 32058 gửi 8785
Phú Bài
32059
Soạn HB 32059 gửi 8785
Bùi Thị Xuân
32060
Soạn HB 32060 gửi 8785
Đặng Trần Côn
32061
Soạn HB 32061 gửi 8785
Điểm chuẩn trường Chuyên Quốc học
Lớp
Soạn
tin
Chuyên toán
32063
Soạn HB 32063 gửi 8785
Chuyên Văn
32064
Soạn HB 32064 gửi 8785
Chuyên Anh
32065
Soạn HB 32065 gửi 8785
Chuyên sử
32066
Soạn HB 32066 gửi 8785
Chuyên địa
32067
Soạn HB 32067 gửi 8785
Chuyên tin
32068
Soạn HB 32068 gửi 8785
Chuyên Pháp
32069
Soạn HB 32069 gửi 8785
Chuyên Nhật
32070
Soạn HB 32070 gửi 8785
Chuyên Lý
32071
Soạn HB 32071 gửi 8785
Chuyên Hoá
32072
Soạn HB 32072 gửi 8785
Chuyên Sinh
32073
Soạn HB 32073 gửi 8785

Công thức tính quy điểm chuẩn cụ thể: Điểm học lực 4 năm bậc THCS quy điểm, cao nhất là
40 điểm, cộng điểm thi ba môn (toán + văn x 2) + điểm ngoại ngữ, cao nhất là 50
điểm) cộng điểm ưu tiên, khuyến khích nếu có. Các em có nguyện vọng vào các lớp
chuyên ngoài đạt điểm chuẩn chuyên còn phải bảo đảm đủ điểm đỗ vào trường trung
học phổ thông.
  


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan