DANH MỤC BÀI DỰ THI LIÊN MÔN–THPT ( PHẦN 1)


DANH MỤC BÀI DỰ THI  LIÊN MÔN–THPTimages (1) ( PHẦN 1)STT

DANH MỤC BÀI DỰ THI  LIÊN MÔN–THPTimages (1)

( PHẦN 1)

Tải về
1 BÀI DỰ THI  LIÊN MÔN  – LỊCH SỬ 10:images (1)  “Giới thiệu chùa Hương tích – Can lộc – Hà tĩnh (Gồm 21 trang)( Tài liệu tham khảo về cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học)  Chi tiết
2 BÀI DỰ THI  LIÊN MÔN   – SINH HỌC 10 images (1)“Vận dụng kiến thức liên môn để trồng cây lúa có năng suất cao.  (Gồm 14 trang) ( Tài liệu tham khảo về cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học) 

Chi tiết

3 BÀI DỰ THI  LIÊN MÔN – TIN HỌC& CN 12  images (1)Ứng dụng bộ môn tin học vào việchọc cácmôn khoa học tự nhiên” (Gồm 13 trang)  (Tài liệu tham khảo về cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học) 

Chi tiết

4 BÀI DỰ THI  LIÊN MÔN – HÓA HỌC 12  images (1)Vì một trường học không khói thuốc” (Gồm 12 trang)  (Tài liệu tham khảo về cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học) 

Chi tiết

Bài dự thi, giáo án tích hợp, giáo án tích hợp liên môn, THPT, Giáo án THPT,  Danh mục, Danh mục giáo án,


Tìm theo từ khóa: , , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan