DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD CÔNG TÁC QUẢN LÝ THPT – PHẦN 1


DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD CÔNG TÁC QUẢN LÝ THPT – PHẦN 1 STT

ĐỀ TÀI NCKHSPUD CÔNG TÁC QUẢN LÝ THPT – PHẦN 1 

TẢI VỀ

1 Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT: Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT chi tiết
2 Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT: Nâng cao chất lượng dạy – học ở trường THPT ABC bằng việc đổi mới biện pháp quản lí trong kiểm tra đánh giá học sinh qua các bài kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ chi tiết
3 Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT:Một vài biện pháp quản lýnhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở  vật chất và thiết bị đồ dùng dạy học ở trường THPT chi tiết
4 Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT: Lập kế hoạch cụ thể, chi tiết theo tuần, tháng, học kì và cả năm học của tổ chuyên môn ngay từ đầu năm học có nâng cao kết quả hoàn thành công việc của các thành viên trong tổ hay không? chi tiết
5 Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT: Kinh nghiệm  Quản lí và chỉ đạo, giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi chi tiết
6 Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT: Biện pháp quản lý nhằm nâng cao nhận thức của cha mẹ học sinh và học sinh trường Trung học phổ thông ABC đối với hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

 

chi tiết
7 Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT: Thực hiện công tác Xã hội hóa giáo dục để nâng cao hiệu quả các mặt hoạt động ở trường THPT chi tiết
8 Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT: Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ – nhóm chuyên môn ở trường THPT chi tiết
9 Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT: Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên tại trường THPT chi tiết
10 Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT: Một số giải pháp về quản lý tài sản nhà nước tại trường THPT

 

chi tiết

 


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan