DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD CÔNG TÁC QUẢN LÝ THPT – PHẦN 2


DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD CÔNG TÁC QUẢN LÝ THPT – PHẦN 2 STT

ĐỀ TÀI NCKHSPUD CÔNG TÁC QUẢN LÝ THPT – PHẦN 2 

TẢI VỀ
1 Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT: Nâng cao chất lượng dạy – học ở trường THPT ABC bằng việc đổi mới biện pháp quản lí trong kiểm tra đánh giá học sinh qua các bài kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ chi tiết
2 Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT: Quản lý công tác nề nếp kỷ cương trong dạy học bằng hệ thống camera tại trường THPT chi tiết
3 Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT:Biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn trường THPT Chuyên chi tiết
4 Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT: Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Trường THPT chi tiết
5 Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT: Tác động của việc sử dụng tiếng Việt trong một giờ dạy ngữ pháp tiếng Anh tại lớp 10C3 trường THPT chi tiết

 


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan