DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD MẦM NON – PHẦN 10


DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD MẦM NON – PHẦN 10STT

ĐỀ TÀI NCKHSPUD  KHỐI MẦM NON – PHẦN 10

TẢI VỀ

1  

Đề tài NCKHSPUD Khối Mầm non:  MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG“ NỀN NẾP – KỶ CƯƠNG” TRONG TRƯỜNG MẦM NON. (gồm 16 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên khôí mầm non tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, SKKN , các chuyên đề bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ…

chi tiết

2  

Đề tài NCKHSPUD Khối Mầm non:  MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ 24 -36 THÁNG  CÓ THÓI QUEN TRONG ĂN UỐNG. (gồm 26 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên khôí mầm non tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, SKKN , các chuyên đề bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ…

chi tiết

3

Đề tài NCKHSPUD Khối Mầm non:  MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC GIẤC NGỦ CHO TRẺ 24 – 36 THÁNG TUỔI  (gồm 6 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên khôí mầm non tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, SKKN , các chuyên đề bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ…

chi tiết

4  

Đề tài NCKHSPUD Khối Mầm non:  MỘT SỐ THỦ THUẬT ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO TRONG GIẢNG DẠY TRONG TRƯỜNG MẦM NON(gồm 46 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên khôí mầm non tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, SKKN , các chuyên đề bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ…

chi tiết

5  

Đề tài NCKHSPUD Khối Mầm non:  MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ÂM NHẠC CHO TRẺ 5-6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON (gồm 40 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên khôí mầm non tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, SKKN , các chuyên đề bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ…

chi tiết

 


Tìm theo từ khóa: , , , , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan