DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD KHỐI VĂN PHÒNG – PHẦN 1


DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD KHỐI VĂN PHÒNG – PHẦN 1 STT ĐỀ TÀI NCKHSPUD KHỐI VĂN PHÒNG – PHẦN 1  TẢI VỀ
1 Đề tài NCKHSPUD Khối Văn Phòng :Kỹ thuật xây dựng văn bản và các phương pháp soạn thảo chi tiết
2 Đề tài NCKHSPUD Khối Văn Phòng :Một số giải pháp về quản lý tài sản nhà nước tại trường THPT chi tiết
3 Đề tài NCKHSPUD Khối Văn Phòng :Nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học chi tiết
4 Đề tài NCKHSPUD Khối Văn Phòng :Công tác bảo quản tốt hồ sơ và lưu trữ văn bản trong trường học chi tiết
5 Đề tài NCKHSPUD Khối Văn Phòng : Về việc thực hiện chế độ chính sách nâng cao chất lượng đời sống cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường. chi tiết
6 Đề tài NCKHSPUD Khối Văn Phòng : Tổ chức, quản lý, bảo quản tốt công văn đi và đến của trường THPT chuyên chi tiết
7 Đề tài NCKHSPUD Khối Văn Phòng : Công tác giáo vụ tại trường THPT Chuyên chi tiết

 


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan