Danh mục đề tài NCKHSPUD lớp 3 – Phần I


Danh mục đề tài NCKHSPUD lớp 3 – Phần I 

STT

Danh mục đề tài NCKHSPUD lớp 3 Số trang

Tải về

1 NCKHSPUD lớp 3: ứng dụng công nghệ thông tin   vào dạy học biện pháp so sánh trong phân môn luyện từ và câu    lớp 3

21

Tải về

2 NCKHSPUD lớp 3:  Biện pháp nâng cao chất lượng ” vở sạch – chữ đẹp” cho học sinh lớp 3.

42

Tải về

3 NCKHSPUD lớp 3: “ứng dụng phần mềm power point để thiết kế bài giảng điện tử phân môn tập đọc lớp 3

24

Tải về

4 NCKHSPUD lớp 3: nâng cao hiệu quả dạy giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3 trường tiểu học ngũ phúc thông qua dạy chia theo từng dạng bài 18

Tải về

 


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan