DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD MẦM NON – PHẦN 9


DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD KHỐI MẦM NON – PHẦN 9   

STT

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD MẦM NON – PHẦN 9 Số trang

Tải về

1 NCKHSPUD mầm non in luôn: nâng cao hiệu quả hoạt động cho trẻ làm quen với chữ cái thông qua trò chơi 20 Tải về
2 NCKHSPUD mầm non in luôn: một số phương pháp phát triển lời nói cho  trẻ 24 – 36 tháng 20 Tải về
3 NCKHSPUD mầm non in luôn: một số biện phỏp  xây dựng cơ sở vật chất trường mầm non XXX 20 Tải về
4 NCKHSPUD mầm non in luôn: một số biện pháp chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt phương pháp dạy học tích cực ở trường mầm non xxx 20 Tải về
5 NCKHSPUD mầm non in luôn: một số biện pháp chăm sóc-  nuôi dưỡng trẻ trong trường mầm non xxx 14 Tải về
6 NCKHSPUD mầm non in luôn: sử dụng phương pháp trò chơi trong hoạt động cho trẻ làm quen với chữ cái sẽ giúp nâng cao kết quả giờ học chữ cái một cách có hiệu quả cao cho trẻ 5 tuổi trường mầm non xxx. 20 Tải về
7 NCKHSPUD mầm non in luôn: sử dụng đồ dùng trực quan cho trẻ trong hoạt động kể chuyện cho trẻ nghe 20 Tải về
8 NCKHSPUD mầm non in luôn: một số biện pháp giúp trẻ 5 -6 tuổi gắn bó và yêu thích các  làn điệu dân ca việt nam 30 Tải về
9 NCKHSPUD mầm non in luôn: phát triển thể chất cho trẻ 4 tuổi thông qua việc lồng ghép tổ chức trò chơi dân gian 30 Tải về
10 NCKHSPUD mầm non in luôn: nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc thông qua việc đưa làn điệu dân ca đến với trẻ 5-6 tuổi 30 Tải về

 


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan