DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD MÔN CÔNG NGHỆ 11 – PHẦN 1


 DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD MÔN CÔNG NGHỆ 11 – PHẦN 1STT ĐỀ TÀI NCKHSPUD MÔN CÔNG NGHỆ 11 – PHẦN 1 TẢI VỀ
1 Đề tài NCKHSPUD Công nghệ 11:Phát huy tính tích cực của học sinh để nâng cao kết quả giờ học công nghệ chi tiết
2 Đề tài NCKHSPUD Công nghệ 11:Vận dụng phương pháp sơ đồ hoá vào bài giảng môn công nghệ 11 ở trường THPT chi tiết
3 Đề tài NCKHSPUD Công nghệ 11: Sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn công nghệ lớp 11 phần vẽ kĩ thuật nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh. chi tiết
4 Đề tài NCKHSPUD Công nghệ 11:Nâng cao kết quả học tập các bài học về chương 6: cấu tạo động cơ đốt trong- công nghệ 11 thông qua việc giao   cho học sinh vẽ sơ đồ hệ thống hoá kiến thức nội dung của bài học sau mỗi bài. chi tiết
5 Đề tài NCKHSPUD Công nghệ 11:Hướng dẫn học sinh làm bài tập môn công nghệ công nghiệp lớp 11. chi tiết

 


Tìm theo từ khóa: , , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan