DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD MÔN ĐỊA LÝ 10 THPT – PHẦN 3


DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD  MÔN ĐỊA LÝ 10 THPT – PHẦN 3STT ĐỀ TÀI NCKHSPUD  MÔN ĐỊA LÝ 10 THPT – PHẦN 3 TẢI VỀ
1  

Đề tài NCKHSPUD Môn Địa lý 10:  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP BỘ MÔN ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THPT THÔNG QUA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BẰNG BẢN ĐỒ TƯ DUY (gồm 37 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Địa lý THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Địa lý.

chi tiết

2  

Đề tài NCKHSPUD Môn Địa lý 10: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP LẬP BẢNG ĐỂ DẠY BÀI:” ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH GTVT “( BÀI 37- ĐỊA LÍ 10) (gồm 16 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Địa lý THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Địa lý.

chi tiết

3  

Đề tài NCKHSPUD Môn Địa lý 10:  MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIẢNG DẠY DÂN SỐ THÔNG QUA MÔN ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THPT   (gồm 9 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Địa lý THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Địa lý.

chi tiết

4  

Đề tài NCKHSPUD Môn Địa lý 10:  XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ (gồm 16 trang)

 

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Địa lý THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Địa lý.

chi tiết

5  

Đề tài NCKHSPUD Môn Địa lý 10:  KHAI THÁC KIẾN THỨC TỪ TRANH ẢNH TRONG SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA LÝ 10  (gồm 24 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Địa lý THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Địa lý.

chi tiết

 

 Danh mụcdanh mục NCKHSPUD, Danh mục NCKHSPUD  Địa lý 10, Danh mục SKKN Địa lý 10, KHSPUD Địa lý 10, NCKHSPUD, NCKHSPUD Địa lý 10, SKKN Địa lý 10, SKKN Địa lý  THPT, NCKHSPUD Địa lý THPT


Tìm theo từ khóa: , , , , , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan