DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD MÔN ĐỊA LÝ 12 – PHẦN 1


DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD MÔN ĐỊA LÝ 12 – PHẦN 1STT ĐỀ TÀI KHSPUD  MÔN ĐỊA LÝ 12 –  PHẦN1 TẢI VỀ
1 Đề tài KHSPUD Môn Địa lý 12:MỘT SỐ KINH NGHIÊM DẠY BÀI ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÝ 12 CHI TIẾT
2 Đề tài KHSPUD Môn Địa lý 12: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH”, TỪ ĐÓ NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 12. CHI TIẾT
3 Đề tài KHSPUD Môn Địa lý 12:HƯỚNG DẪN HỌC SINH  SỬ DỤNG ÁTLÁT ĐỊA LÍ VIỆT NAM TRONG HỌC TẬP MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12 CHI TIẾT
4 Đề tài KHSPUD Môn Địa lý 12:  NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ BẰNG VIỆC SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT CHI TIẾT
5 Đề tài KHSPUD Môn Địa lý 12: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC TRUYỀN THỐNG – MỐI QUAN HỆ GIỮA BA PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG BẢN ĐỒ CHI TIẾT
6 Đề tài KHSPUD Môn Địa lý 12: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BẢN ĐỒ TƯ DUY NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP QUA  BÀI DẠY” ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ NƯỚC TA” CHO HỌC SINH LỚP 12 TRƯỜNG THPT CHI TIẾT
7 Đề tài KHSPUD Môn Địa lý 12: NÂNG CAO HIỆU QUẢ NẮM KIẾN THỨC CHO HỌC SINH KHỐI 12 THÔNG QUA PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ HÓA KIẾN THỨC TRONG GIỜ ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ TẠI TRƯỜNG THPT CHI TIẾT
8 Đề tài KHSPUD Môn Địa lý 12:NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC BÀI ÔN TẬP HỌC KÌ I ĐỊA LÍ LỚP 12 BẰNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NHÓM CHI TIẾT
9 Đề tài KHSPUD Môn Địa lý 12: PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ATLAT ĐỊA LÍ VIỆT NAM TRONG DẠY HỌC  ĐỂ NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN ĐỊA LÍ CỦA HỌC SINH LỚP 12 TRƯỜNG THPT  CHI TIẾT

 


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan