DANH MỤC Đề tài NCKHSPUD MÔN THỂ DỤC – GDQP THPT (PHẦN 2)


DANH MỤC  Đề tài NCKHSPUD MÔN THỂ DỤC – GDQP THPT (PHẦN 2)  

 Đề tài NCKHSPUD MÔN THỂ DỤC – GDQP THPT    Tải về
1 Đề tài NCKHSPUD MÔN THỂ DỤC – GDQP THPT: Ứng dụng một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao kỹ thuật giai đoạn giữa quãng của môn chạy 100m nam học sinh khối 11 

 

Chi tiết
2 Đề tài NCKHSPUD MÔN THỂ DỤC – GDQP THPT : Một số bài tập nhằm phát triển thể lực giúp cho học sinh học tốt môn cầu lông 

 

Chi tiết
3

Đề tài NCKHSPUD MÔN THỂ DỤC – GDQP THPT : Lựa chọn và áp dụng một số bài tập nhằm phát triển sức mạnh để nâng cao thành tích chạy 100m cho nam học sinh

Chi tiết
4

Đề tài NCKHSPUD MÔN THỂ DỤC – GDQP THPT : Điều tra nhu cầu tập luyện tdtt và môn thể thao yêu thích của học sinh lớp 11 trường THPT

 

Chi tiết
5 Đề tài NCKHSPUD MÔN THỂ DỤC – GDQP THPT: Xây dựng nguồn minh chứng cụ thể để làm rõ trọng tâm khi giảng dạy bài: một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ” trong chương trình lớp 12 thpt.  Chi tiết
6 Đề tài NCKHSPUD MÔN THỂ DỤC – GDQP THPT : Một số bài tập và trò chơi phát triển thể lực và thành tích nội dung nhảy cao nằm nghiêng lớp 11.  Chi tiết
7

Đề tài NCKHSPUD MÔN THỂ DỤC – GDQP THPT : Tìm hiểu, giáo dục học sinh cá biệt thông qua các giờ học thực hành môn giáo dục quốc phòng – an ninh trong trường thpt

Chi tiết 
8

Đề tài NCKHSPUD MÔN THỂ DỤC – GDQP THPT : Nâng cao tính tích cực của học sinh thông qua nội dung học môn thể thao tự chọn bóng  chuyền”

Chi tiết
9

Đề tài NCKHSPUD MÔN THỂ DỤC – GDQP THPT : Một số biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong luyện tập chạy bền ở trường THPT

Chi tiết
10

Đề tài NCKHSPUD MÔN THỂ DỤC – GDQP THPT : Một số bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho đội tuyển bóng rổ nữ trường thpt

Chi tiết

 

 


Tìm theo từ khóa: , , , , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan