DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD MÔN SINH HỌC 12 – PHẦN 1


 DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD  MÔN SINH HỌC 12 – PHẦN 1STT

ĐỀ TÀI NCKHSPUD  MÔN SINH HỌC  12 – PHẦN 1

TẢI VỀ

1 Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học  12: Đổi mới phương pháp trong dạy học thực hành sinh học 12 chi tiết
2 Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học  12: Rèn luyện kĩ năng xây dựng sơ đồ và lập bảng hệ thống cho học sinh qua dạy học sinh học 12 phần tiến hoá chi tiết
3 Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học  12: Nâng cao kết quả học tập các bài trong chương I – phần di truyền học, sinh học 12 qua việc sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy cho học sinh khối 12 trường THPT chi tiết
4 Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học  12: Xây dựng các phương pháp giải bài tập thuộc quy luật hoán vị gen và tương tác gen nhằm nâng cao kỹ năng giải bài tập di truyền – sinh học lớp 12 chi tiết
5 Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học  12: Phương pháp dạy học chương cá thể và quần thể sinh vật chi tiết
6 Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học  12: Sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học giúp học sinh hiểu biết nhiều hơn về khái niệm và mối quan hệ giữa các khái niệm chi tiết
7 Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học  12: Hệ thống cơ sở lý thuyết và bài tập ôn luyện phần di truyền quần thể dùng cho học sinh chuyên Sinh chi tiết
8 Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học  12:  Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi chọn lọc tự nhiên – nhân tố định hướng quá trình tiến hóa chi tiết

 


Tìm theo từ khóa: , , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan