DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD NGỮ VĂN 10 – Phần 1


DANH MỤC  ĐỀ TÀI NCKHSPUD NGỮ VĂN 10 – Phần 1STT Đề tài NCKHSPUD Ngữ văn 10 Tải về
1

Đề tài NCKHSPUD Ngữ văn 10: Nâng cao chất lượng giờ luyện tập thực hành tiếng việt cho học sinh thpt bằng việc sử dụng Graph.

 

Chi tiết

2

Đề tài NCKHSPUD Ngữ văn 10: Đổi mới kiểm tra – đánh giá góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn ngữ văn ở trường THPT

 

Chi tiết

3

Đề tài NCKHSPUD Ngữ văn 10: Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học lý luận văn học – chương trình ngữ văn THPT

 

Chi tiết

4

Đề tài NCKHSPUD Ngữ văn 10: Dùng sơ đồ trong việc dạy học môn ngữ văn THPT

 

Chi tiết

5

Đề tài NCKHSPUD Ngữ văn 10: Tiếp cận bài thơ “Đây thôn Vĩ dạ” thông qua hệ thống ngôn ngữ

 

Chi tiết

6

Đề tài NCKHSPUD Ngữ văn 10: Sử dụng những nguyên lý: kết cấu, luật thi, tứ thơ,ngôn ngữ, nhan đề vào dạy học tác phẩm thơ đường trong chương trình ngữ văn 10 nhằm kích thích hứng thú học tập của học sinh

                                                                                 

Chi tiết

7

Đề tài NCKHSPUD Ngữ văn 10:  Hướng dẫn học sinh giải bài tập về các biện pháp tu từ: ẩn dụ, hoán dụ, phép đối, phép điệp

 

 

Chi tiết

8

Đề tài NCKHSPUD Ngữ văn 10:  Một số phương pháp tiếp cận dạy học thơ đường trong nhà trường phổ thông

 

Chi tiết

9

Đề tài NCKHSPUD Ngữ văn 10:   Dạy tác phẩm văn học dân gian trong  mối quan hệ với văn hóa dân gian

 

Chi tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tìm theo từ khóa: , , , , , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan