DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD VẬT LÝ 12 – PHẦN 2


DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD VẬT LÝ 12 –images (1) PHẦN 2



STT ĐỀ TÀI NCKHSPUD VẬT LÝ 12 – images (1)PHẦN 2 TẢI VỀ
1  Đề tài NCKHSPUD Vật lý 12:  Phương pháp giải bài toán về mạch dao động điện từ trong bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THPT đạt hiệu quả (Gồm 29 trang)( Tài liệu dành cho giáo viên tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề nghiên cứu giảng dạy môn Vật Lý THPT) chi tiết
2 Đề tài NCKHSPUD Vật lý 12: images (1) Tạo sân chơi Vật lý cho học sinh THPT (Gồm 19 trang)( Tài liệu dành cho giáo viên tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề nghiên cứu giảng dạy môn Vật Lý THPT) chi tiết
3 Đề tài NCKHSPUD Vật lý 12: images (1)Giải các dạng toán tìm số điểm dao động cực đại và cực tiểu trong bài toán giao thoa sóng cơ (Gồm 18 trang)( Tài liệu dành cho giáo viên tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề nghiên cứu giảng dạy môn Vật Lý THPT)

 

chi tiết
4 Đề tài NCKHSPUD Vật lý 12images (1)Các phương pháp giải bài toán cực trị trong mạch điện xoay chiều (Gồm 22 trang)( Tài liệu dành cho giáo viên tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề nghiên cứu giảng dạy môn Vật Lý THPT) chi tiết
5 Đề tài NCKHSPUD Vật lý 12: images (1)Bằng kỹ năng vễ đồ thị, kết hợp với kiến thức đã học, hướng dẫn học sinh tư duy lôgíc để học sinh nhận biết hình ảnh thật của sóng dừng  (Gồm 22 trang)( Tài liệu dành cho giáo viên tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề nghiên cứu giảng dạy môn Vật Lý THPT) chi tiết

 

SKKN, Đề tài NCKHSPUD, NCKHSPUD, SKKN Vật lý 12, NCKHSPUD Vật lý 12, Vật lý 12, Vật lý THPT, Danh mục, Danh mục SKKN, Danh mục NCKHSPUD

 


Tìm theo từ khóa: , , , , , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan