DANH MỤC ĐỀ TÀI SKKN MÔN TIẾNG ANH 7 THCS – PHẦN 1


DANH MỤC ĐỀ TÀI SKKN  MÔN TIẾNG ANH  7  THCS – PHẦN 1 

STT ĐỀ TÀI SKKN  MÔN TIẾNG ANH  7  THCS – PHẦN 1 TẢI VỀ
1  

Đề tài SKKN Môn Tiếng Anh  7:  Kinh nghiệm giúp HS yếu kém hứng thú trong việc học Tiếng Anh lớp 7 THCS  (gồm 16 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Tiếng Anh THCS tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Tiếng Anh.

chi tiết

2  

Đề tài SKKN Môn Tiếng Anh  7 :Luyện kỹ năng nói tiếng Anh cho học sinh lớp 7 (gồm 22 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Tiếng Anh THCS tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Tiếng Anh.

chi tiết

3

Đề tài SKKN Môn Tiếng Anh  7:  Kinh nghiệm dạy từ vựng môn Tiếng Anh lớp 7 (gồm 12 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Tiếng Anh THCS tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Tiếng Anh.

chi tiết

4  

Đề tài SKKN Môn Tiếng Anh  7:  Vận dụng phương pháp đổi mới trong dạy đọc môn tiếng Anh lớp 7 ở trường trung học cơ sở  (gồm 10 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Tiếng Anh THCS tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Tiếng Anh.

chi tiết

5

Đề tài SKKN Môn Tiếng Anh  7:  Tổ chức thực hành cấu trúc trong  tiết học giới thiệu ngữ liệu mới trong tiếng Anh  (gồm 15 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Tiếng Anh THCS tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Tiếng Anh.

 chi tiết

6

Đề tài SKKN Môn Tiếng Anh  7:  Phương pháp mới áp dụng phù hợp với học sinh lớp 7 trường PT dân tộc nội trú (gồm 22 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Tiếng Anh THCS tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Tiếng Anh.

 chi tiết

7 Đề tài SKKN Môn Tiếng Anh  7:  Kinh nghiệm giúp HS lớp 7 học tốt từ vựng (gồm 22 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Tiếng Anh THCS tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Tiếng Anh.

chi tiết

 

 


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan