DANH MỤC GIÁO ÁN DẠY THÊM MÔN VẬT LÝ THCS


DANH MỤC GIÁO ÁN DẠY THÊM MÔN VẬT LÝ THCSSTT

DANH MỤC GIÁO ÁN DẠY THÊM MÔN VẬT LÝ THCS

 

TẢI VỀ
1

GIÁO ÁN DẠY THÊM MÔN VẬT LÝ LỚP 6  (Tập tài liệu mang lại nhiều bổ ích  soạn cho cả năm học gồm có 57 trang bao gồm các chuyên đề trong chương trình môn Vật lý lớp 6. Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích môn Vật lý tham khảo  )  

chi tiết
2

GIÁO ÁN DẠY THÊM MÔN VẬT LÝ LỚP 7  (Tập tài liệu mang lại nhiều bổ ích  soạn cho cả năm học gồm có 33 trang bao gồm các chuyên đề trong chương trình môn Vật lý lớp 7. Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích môn Vật lý tham khảo  )  

chi tiết
3

GIÁO ÁN DẠY THÊM MÔN VẬT LÝ LỚP 8  (Tập tài liệu mang lại nhiều bổ ích  soạn cho cả năm học gồm có 32  trang bao gồm các chuyên đề trong chương trình môn Vật lý lớp 8. Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích môn Vật lý tham khảo  )  

chi tiết
4

GIÁO ÁN DẠY THÊM MÔN VẬT LÝ LỚP 9 (Tập tài liệu mang lại nhiều bổ ích  soạn cho cả năm học gồm có 78 trang bao gồm các chuyên đề trong chương trình môn Vật lý lớp 9. Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích môn Vật lý tham khảo  )   

chi tiết

 

 

 

 

 

Các bài liên quan