DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỊA LÍ LỚP 6 – PHẦN I


DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỊA LÍ LỚP 6 – PHẦN IDANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỊA LÍ LỚP 6 – PHẦN I Số trang

Tải về

1 SKKN Địa lí 6: giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường thông qua giảng dạy địa lý lớp 6  

22

Chi tiết
2 SKKN Địa lí 6: sử dụng phương pháp nghiên cứu trong dạy học 10 Chi tiết
3 SKKN Địa lí 6: phương pháp dạy học trực quan và việc vận dụng kênh hình trong dạy học địa lý 6 trường thcs 15 Chi tiết
4 SKKN Địa lí 6: một số kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy môn địa lý 6 ở trường ptdt nội trú 10 Chi tiết
5 SKKN Địa lí 6: phương pháp trực quan trong dạy học môn địa lí – lớp 6 15 Chi tiết
6 SKKN Địa lí 6: sử dụng quả địa cầu trong dạy-học địa lí 6 8 Chi tiết
7 SKKN Địa lí 6: một số phần mềm công cụ hỗ trợ dạy học môn địa lý ở trường thcs 10  Chi tiết
8 SKKN Địa lí 6: skkn- sử dụng kênh hình và kênh chữ trong dạy học địa lí cấp thcs 10 Chi tiết
9 SKKN Địa lí 6: sử dụng giáo án điện tử để góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn địa lí ở trường thcs 10 Chi tiết
10 SKKN Địa lí 6: một số biện pháp nâng cao hiệu quảthảo luận nhóm trong dạy học địa lí ở trường thcs 15 Chi tiết

 

 


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan