DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỊA LÍ LỚP 7 – PHẦN I


DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỊA LÍ  LỚP 7 – PHẦN ISTT DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỊA LÍ  LỚP 7 – PHẦN I Số trang Tải về
1 SKKN Địa lí 7: rèn kỹ năng đọc và lập biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa trong chương trình địa lý cho học sinh lớp  7 10

Chi tiết

2 SKKN Địa lí 7: giáo dục môi trường qua môn địa lí lớp 7. 10

Chi tiết

3 SKKN Địa lí 7: rèn cho học sinh lớp  7  kỹ năng đọc và phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa trong chương trình địa lý 10

Chi tiết

4 SKKN Địa lí 7: một số kinh nghiệm sử dụng kênh hình trong dạy học địa lí 7. 10

Chi tiết

5 SKKN Địa lí 7: sử dụng và khai thác kênh hình trong sách giáo khoa và sách giáo viên lớp 7 môn địa lí để dạy học phần “thành phần nhân văn của môi trường”. 20

Chi tiết

6 SKKN Địa lí 7: ứng dụng công nghệ thông tin vào  soạn giảng  môn địa lí 7 ”. 37

Chi tiết


Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan