Danh mục sáng kiến kinh nghiệm Đoàn – Đội Phần I


Danh mục sáng kiến kinh nghiệm Đoàn – Đội Phần ISTT Danh mục sáng kiến kinh nghiệm Đoàn – Đội Phần I Số trang Tải về
1 SKKN Đoàn đội: Xây dựng và củng cố khối đoàn kết nội bộ ở công đoàn cơ sở”.

10

Chi tiết

2 SKKN Đoàn đội: Một số kinh nghiệm  tổ chức hội thi thiếu nhi trong trường tiểu học

15

Chi tiết

3 SKKN Đoàn đội: Một số giải pháp bồi dưỡng phụ trách sao trong trường tiểu học đạt hiệu quả cao.

13

Chi tiết

4 SKKN Đoàn đội: Một số biện pháp nâng cao chất lượng trong công tác sao nhi đồng ở trường tiểu học

17

Chi tiết

5 SKKN Đoàn đội: Một số kinh nghiệm trong việc lựa chọn và bồi dưỡng bch đội ở trường thcs

17

Chi tiết

6 SKKN Đoàn đội:  Một số kinh nghiệm xây dựng và phát triển  công tác đội tntp hồ chí minh ở trường thcs

15

Chi tiết
7 SKKN Đoàn đội: Một số biện pháp nâng cao vai trò công tác đội trong nhà trường

15

Chi tiết

8 SKKN Đoàn đội: Kinh nghiệm phòng chống ma tuý xâm nhập học đường.

43

Chi tiết

9 SKKN Đoàn đội: Một số biện pháp tổ chức thực hành nghi thức đội đạt hiệu quả cao trong trường tiểu học

10

Chi tiết

10 SKKN Đoàn đội: Tiếp tục thực hiện một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên tại trường thpt

14

Chi tiết

11 SKKN Đoàn đội: Giáo dục học sinh thông qua một số hoạt động của đoàn thanh niên cộng sảnHCM

15

Chi tiết


Tìm theo từ khóa:

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan