Danh mục sáng kiến kinh nghiệm Hóa học 12 – Phần II


DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HÓA HỌC 12 – PHẦN II

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Hóa học THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Hóa học.STT Danh mục sáng kiến kinh nghiệm Hóa học 12 Số trang Tải về
1 SKKN Hóa học 12: kinh nghiệm giải nhanh áp dụng cho các bài tập chương sắt 22

Chi tiết

2 SKKN Hóa học 12: rèn luyện tư duy học sinh để giải nhanh các bài tập áp dụng định luật bảo toàn” 28

Chi tiết

3 SKKN Hóa học 12: sử dụng sơ đồ tư duy trong việc hệ thống, củng cố kiến thức nâng cao kết quả học tập hóa học hữu cơ cho học sinh khối 12 nâng cao. 26

Chi tiết

4 SKKN Hóa học 12: hệ thống các bài tập : “áp dụng định luật bảo toàn eletron để giải các bài toán hoá học vô cơ” 18

Chi tiết

5 SKKN Hóa học 12: xây dựng “ câu hỏi khó để mở rộng kiến thức cho học sinh” trong quá trình giảng dạy trong hóa học 12 20

Chi tiết

6 SKKN Hóa học 12: giúp học sinh có kỹ năng giải bài tập về điện phân 20

Chi tiết

7 SKKN Hóa học 12: mở rộng và đào sâu kiến thức về sự điện phân trong chương trình hóa học thpt” 13

Chi tiết

8 SKKN Hóa học 12: đổi mới phương pháp giải bài tập  trắc nghiệm hoá học về kim loại và oxit kim loại 13

Chi tiết

9 SKKN Hóa học 12: sử dụng một số công thức giải nhanh  xác định số đồng phân hợp chất hữu cơ  no đơn chức. 10

Chi tiết

10 SKKN Hóa học 12: vận dụng một số quy tắc và định luật cơ bản để giải nhanh bài tập hoá học trắc nghiệm khách quan 17

Chi tiết

11 SKKN Hóa học 12:  Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học cho học sinh yếu kém môn hóa học  6

Chi tiết


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan