Danh mục sáng kiến kinh nghiệm Hóa học 12 – Phần I


DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HÓA HỌC 12 – PHẦN I

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Hóa học THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Hóa học.

 STT Danh mục sáng kiến kinh nghiệm Hóa học 12 Tải về
1 SKKN Hóa học 12: cân bằng axit – bazơ trong dung dịch chất điện li Chi tiết
2 SKKN Hóa học 12:  xây dựng hệ thống bài tập bảo vệ nhóm chức trong tổng hợp hữu cơ dùng cho việc việc bồi dưỡng HSG Quốc gia

Chi tiết

3 SKKN Hóa học 12:  xây dựng và tuyển chọn một số bài trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn về tính chất hóa học mà học sinh dễ nhầm trong chương trình trung học phổ thông”..

Chi tiết

4 SKKN Hóa học 12:  áp dụng phương trình ion thu gọn để giải một số bài toán hoá học vô cơ xảy ra trong dung dịch

Chi tiết

5 SKKN Hóa học 12:  “vận dụng một số phương pháp giải toán hóa  học để giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học thpt

Chi tiết

6 SKKN Hóa học 12:  hóa học tinh thể

Chi tiết

7 SKKN Hóa học 12:  nhiệt động học

Chi tiết

8 SKKN Hóa học 12:  chuyên đề động hóa học

Chi tiết

9 SKKN Hóa học 12:  sử dụng hệ thống bài tập có nhiều cách giải nhằm rèn luyện tư duy cho học sinh trong dạy học hóa học hữu cơ trường thpt”

Chi tiết

10 SKKN Hóa học 12:  “sử dụng phương pháp đồ thị để giải nhanh một số dạng bài tập trắc nghiệm hóa học”

Chi tiết

11 SKKN Hóa học 12:  áp dụng phương pháp quy đổi giải bài tập về sắt, hợp chất của sắt và một số phương pháp giải bài tập hóa học hữu cơ 11,12”

Chi tiết

12 SKKN Hóa học 12:  rèn tư duy học sinh thông qua một số dạng bài tập điện phân – hóa học 12 nâng cao

Chi tiết


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan