DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SINH 7- Phần 1


DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SINH 7- Phần 1 
STT    DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SINH 7- Phần 1 Tải về
1 SKKN Sinh học 7: tổ chức dạy và học hợp tác trong nhóm nhỏ môn sinh học trường thcs Chi tiết
2 SKKN Sinh học 7: giúp học sinh học tốt môn sinh học lớp 7. Chi tiết
3 SKKN Sinh học 7: kinh nghiệm dạy một bài thực hành sinh vật lớp 7 hiệu quả Chi tiết
4 SKKN Sinh học 7: đề tài sáng kiến kinh nghiệm “tích hợp có hiệu quả nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong môn sinh học 7” Chi tiết
5 SKKN Sinh học 7: nâng cao chất lượng dạy học bộ môn sinh học lớp 7 bằng việc“tạo hứng thú học tập” cho học sinh Chi tiết
6 SKKN Sinh học 7: sinh học trong trường thcs theo hướng phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh Chi tiết

 


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan