Danh mục sáng kiến kinh nghiệm Sinh học 10 – Phần I


Danh mục sáng kiến kinh nghiệm Sinh học 10 – Phần I 

STT Danh mục sáng kiến kinh nghiệm sinh học 10 –
Tải về
1 SKKN Sinh học 10: một số biện pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy thực hành “quan sát một số vi sinh vật” sinh học 10 – ban cơ bản ở trường thpt Chi tiết
2 SKKN Sinh học 10: nâng cao hiệu quả sửdụng thí nghiệm trong dạy học sinh học tếbào ( sinh học 10) Chi tiết
3 SKKN Sinh học 10: “phân tích nội dung – thiết kế bài giảng nhằm mục đích nâng cao chất lượng hiệu quả giờ lên lớp” – sinh học 10 cơ bản. Chi tiết
4 SKKN Sinh học 9: phối hợp các phương pháp dạy học tích cực vào tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học chương III “con người dân số và môi trường” Chi tiết
5 SKKN Sinh học 10: rèn luyện kĩ năng tự nghiên cứu tài liệu bằng cách tổ chức cho học sinh viết tiểu luận trong dạy học phần cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở lớp 10 chuyên sinh Chi tiết

 

Danh mục sáng kiến kinh nghiệm Sinh học 10 – Phần I


Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan