DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SINH HỌC 9 – PHẦN I


DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SINH HỌC 9 –  PHẦN I

Thể loại: SKKN Sinh học 9

Phạm vi: Lớp 9

Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiến kinh nghiệm Sinh học 9 

STT                           Danh mục SKKN Sinh học 9        Tải về
1 SKKN sinh học lớp 9: sử dụng phương pháp nêu vấn đề khi dạy vũ “sự tăng cường sức đề kháng của sâu bọ và vi khuẩn”         Chi tiết
2 SKKN sinh học lớp 9: một số kinh nghiệm giảng dạy phần di truyền học và chọn giống lớp 9          Chi tiết
3 SKKN sinh học lớp 9: vận dụng việc giải quyết vấn đề vào giảng dạy di truyền học của menđen ở thcs          Chi tiết
4 SKKN sinh học lớp 9: “ ADN và bản chất của gen”.         Chi tiết
5 SKKN sinh học lớp 9: phương pháp “ sử dụng sơ đồ hoá trong dạy học phần sinh vật và môi trường”.            Chi tiết
6 SKKN sinh học lớp 9: một vài kinh nghiệm dạy học phần di truyền và biến dị trong sinh 9 theo phương pháp dạy học tích cực”         Chi tiết
7 SKKN sinh học lớp 9: phương pháp giải bài tập di truyền sinh học 9         Chi tiết
8 SKKN sinh học lớp 9: đề tài : phương pháp giảng dạy cách giải bài tập sinh học 9         Chi tiết
9 SKKN sinh học lớp 9: soạn và dạy bài “đột biến gen” (sinh học lớp 9) theo phư­ơng pháp dạy học tích cực          Chi tiết
10 SKKN sinh học lớp 9: thực hành thí nghiệm – trực quan và dùng lời.         Chi tiết
11 SKKN sinh học lớp 9: hướng dẩn học sinh kỉ năng trình bày trên mô hình, mẩu vật hoặc tranh ảnh trong giảng dạy sinh học ở trường thcs         Chi tiết
12 SKKN sinh học lớp 9: phương pháp giải bài tập di truyền, phần lai một cặp tính trạng ở lớp 9 bậc thcs.         Chi tiết
13 SKKN sinh học lớp 9: phối hợp các phương pháp dạy học tích cực vào tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học chương III “con người dân số và môi trường”         Chi tiết

 


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan