Danh mục Sáng kiến kinh nghiệm thể dục, quốc phòng THPT – Phần I


DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THỂ DỤC, QUỐC PHÒNG THPT –  PHẦN I

Thể loại: SKKN thể dục, quốc phòng THPT

Phạm vi: Lớp 10,11,12

Áp dụng: Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn thể dục, quốc phòng THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn thể dục, quốc phòng THPT 

 
STT DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THỂ DỤC, QUỐC PHÒNG THPT –  PHẦN I Tải về
1 SKKN thể dục – QP THPT: “Ứng dụng một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao kỹ thuật giai đoạn giữa quãng của môn chạy 100m nam học sinh khối 11” Chi tiết
2 SKKN thể dục – QP THPT:  Một số bài tập  nhằm phát triển thể lực giúp cho học sinh  học tốt môn cầu lông Chi tiết
3 SKKN thể dục – QP THPT: Lựa chọn và áp dụng một số bài tập nhằm phát triển sức mạnh để nâng cao thành tích chạy 100m cho nam học sinh Chi tiết
4 SKKN thể dục – QP THPT: Điều tra nhu cầu tập luyện tdtt và môn thể thao yêu thích của học sinh lớp 11 trường thpt Chi tiết
5 SKKN thể dục – QP THPT: “Xây dựng nguồn minh chứng cụ thể để làm rõ trọng tâm khi giảng dạy bài: một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ” trong chương trình lớp 12 thpt. Chi tiết
6 SKKN thể dục – QP THPT: “Một số bài tập và trò chơi phát triển thể lực và thành tích nội dung nhảy cao nằm nghiêng lớp 11”. Chi tiết
7 SKKN thể dục – QP THPT: Tìm hiểu, giáo dục học sinh cá biệt thông qua các giờ học thực hành môn giáo dục quốc phòng – an ninh trong trường thpt Chi tiết

Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan