DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TIẾNG ANH LỚP 8 – PHẦN I


DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TIẾNG ANH LỚP 8 – PHẦN I

Thể loại: SKKN Tiếng Anh

Phạm vi: Lớp 8 THCS

Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiến kinh nghiệm Tiếng Anh lớp 8 
STT Danh mục sáng kiến kinh nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Xem chi tiết
1 SKKN môn Tiếng Anh lớp 8: Một số biện pháp giúp học sinh học tốt tiết đọc hiểu môn Anh văn lớp 8 Chi tiết
2 SKKN môn Tiếng Anh lớp 8: Làm thế nào để giúp học sinh lớp 8 nghe hiểu tiếng Anh có hiệu quả? Chi tiết
3 SKKN môn Tiếng Anh lớp 8:  Thiết kế trò chơi trên power point để ứng dụng vào phần language focus môn tiếng Anh ở lớp 8. Chi tiết
4 SKKN môn Tiếng Anh lớp 8:  Phương pháp  học tốt từ vựng tiếng Anh ở lớp 8 trường  trung học cơ sở Chi tiết
5 SKKN môn Tiếng Anh lớp 8: Các giải pháp dạy cả hai kỹ năng nghe-nói tiếng Anh trong cùng một tiết dạy ở lớp 8 Chi tiết
6 SKKN môn Tiếng Anh lớp 8:  Ứng dụng  microsoft  powerpoint trong việc soạn giảng các bài dạy từ vựng và kiểm tra từ vựng tiếng Anh ở bậc học thcs Chi tiết
7 SKKN môn Tiếng Anh lớp 8:  Áp dụng trò chơi ngôn ngữ và giáo cụ trực quan  vào quá trình dạy học Chi tiết

Tìm theo từ khóa: , , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan