Danh mục SKKN – Đề tài NCKHSP Sinh 9 (Phần 13)


Danh mục SKKN – Đề tài NCKHSP Sinh 9 (Phần 13)

Áp dụng: Viết Sáng kiến kinh nghiệm, Viết đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 9STT

Tến SKKN – Đề tài NCKHSP Sinh 9 Số trang

Tải về

11 Đề tài NCKHSPUD, SKKN Sinh học lớp 9: HƯỚNG DẨN HỌC SINH KỈ NĂNG TRÌNH BÀY TRÊN MÔ HÌNH, MẨU VẬT HOẶC TRANH ẢNH TRONG GIẢNG DẠY SINH HỌC Ở TRƯỜNG THCS

12

Tải về

12 Đề tài NCKHSPUD, SKKN Sinh học lớp 9: HƯỚNG DẪN HỌC SINH PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN, PHẦN LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG Ở LỚP 9 BẬC THCS THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG

15

Tải về

13 Đề tài NCKHSPUD, SKKN Sinh học lớp 9: RÈN KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP PHẦN DI TRUYỀN SINH HỌC 9 CHO HỌC SINH NHƯ THẾ NÀO?

31

Tải về


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan