DANH MỤC TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN TỰ VỆ- Phần 2


DANH MỤC TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN TỰ VỆ- Phần 2STT TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN TỰ VỆ- Phần 2 TẢI VỀ
6

 Tài liệu huấn luyện DÂN QUÂN TỰ VỆ: 

HUẤN LUYỆN CHIẾN THUẬT

Bài:  Tiểu đội dân quân tự vệ chiến đấu bảo vệ Thôn

 (gồm 16 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên , cán bộ tham gia công tác dân quân tự vệ trong trường học , phường, xã…

 

chi tiết
7  

Tài liệu huấn luyện DÂN QUÂN TỰ VỆ:   

HUẤN LUYỆN CHIẾN THUẬT

Bài:  Trung đội dân quân tự vệ chiến đấu bảo vệ Mục tiêu

 (gồm 54 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên , cán bộ tham gia công tác dân quân tự vệ trong trường học , phường, xã…

 

chi tiết
8  

Tài liệu huấn luyện DÂN QUÂN TỰ VỆ:   

HUẤN LUYỆN CHIẾN THUẬT

Bài:  Trung đội dân quân tự vệ đánh chiếm Mục tiêu

 (gồm 43 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên , cán bộ tham gia công tác dân quân tự vệ trong trường học , phường, xã…

 

chi tiết
9

Tài liệu huấn luyện DÂN QUÂN TỰ VỆ:   

HUẤN LUYỆN CHIẾN THUẬT

Bài:  Lợi dụng địa hình, địa vật

 (gồm 8 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên , cán bộ tham gia công tác dân quân tự vệ trong trường học , phường, xã…

 

chi tiết
10  

Tài liệu huấn luyện DÂN QUÂN TỰ VỆ:

HUẤN LUYỆN CHIẾN THUẬT

Bài: Các tư thế vận động cơ bản trong chiến đấu

 (gồm 20 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên , cán bộ tham gia công tác dân quân tự vệ trong trường học , phường, xã…

 

chi tiết

 

 


Tìm theo từ khóa: , , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan