DANH MỤC TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN TỰ VỆ- Phần 3


DANH MỤC TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN TỰ VỆ- Phần 3

 STT

TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN TỰ VỆ- Phần 3

TẢI VỀ

1  Tài liệu huấn luyện DÂN QUÂN TỰ VỆ:

HUẤN LUYỆN CHIẾN THUẬT

Đề mục: Từng người chiến đấu ngăn chặn

(gồm 15 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên , cán bộ tham gia công tác dân quân tự vệ trong trường học , phường, xã…

chi tiết

2  Tài liệu huấn luyện DÂN QUÂN TỰ VỆ:

HUẤN LUYỆN CHIẾN THUẬT

Đề mục: Từng người đánh chiếm mục tiêu

(gồm 16 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên , cán bộ tham gia công tác dân quân tự vệ trong trường học , phường, xã…

 

chi tiết

3  Tài liệu huấn luyện DÂN QUÂN TỰ VỆ:

HUẤN LUYỆN CHIẾN THUẬT

Đề mục: Từng người, tổ làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác

(gồm 9 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên , cán bộ tham gia công tác dân quân tự vệ trong trường học , phường, xã…

 

chi tiết

4 Tài liệu huấn luyện DÂN QUÂN TỰ VỆ:  

HUẤN LUYỆN CHIẾN THUẬT

Bài:  Vận động trong chiến đấu

(gồm 10 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên , cán bộ tham gia công tác dân quân tự vệ trong trường học , phường, xã…

 

chi tiết

5  Tài liệu huấn luyện DÂN QUÂN TỰ VỆ:

HUẤN LUYỆN CHIẾN THUẬT

Bài: Dân quân tự vệ bảo vệ mục tiêu đô thị

(gồm 31trang)

Tài liệu dành cho giáo viên , cán bộ tham gia công tác dân quân tự vệ trong trường học , phường, xã…

 

chi tiết

 

 

 

 


Tìm theo từ khóa: , , , , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan