DANH MỤC TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN TỰ VỆ – Phần 4


DANH MỤC TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN TỰ VỆ – Phần 4STT

TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN TỰ VỆ – Phần 4

TẢI VỀ

1  Tài liệu huấn luyện DÂN QUÂN TỰ VỆ:

HUẤN LUYỆN CHIẾN THUẬT

Đề mục: Dân quân tự vệ đánh chiếm một số mục tiêu đô thị

 (gồm 29 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên , cán bộ tham gia công tác dân quân tự vệ trong trường học , phường, xã…

chi tiết

2  Tài liệu huấn luyện DÂN QUÂN TỰ VỆ:

HUẤN LUYỆN CHIẾN THUẬT

Đề mục: Dân quân tự vệ chiến đấu phục kích

(gồm 32 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên , cán bộ tham gia công tác dân quân tự vệ trong trường học , phường, xã…

 

chi tiết

3  Tài liệu huấn luyện DÂN QUÂN TỰ VỆ:

HUẤN LUYỆN CHIẾN THUẬT

Đề mục: Phân đội DQTV làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu

(Trong tình huống A2)

 (gồm18 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên , cán bộ tham gia công tác dân quân tự vệ trong trường học , phường, xã…

 

chi tiết

4 Tài liệu huấn luyện DÂN QUÂN TỰ VỆ:  

HUẤN LUYỆN CHIẾN THUẬT

Đề mục:  Tổ BB Dân quân tự vệ đánh chiếm một số mục tiêu

 (gồm 33 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên , cán bộ tham gia công tác dân quân tự vệ trong trường học , phường, xã…

 

chi tiết

5  Tài liệu huấn luyện DÂN QUÂN TỰ VỆ:

HUẤN LUYỆN CHIẾN THUẬT

Bài: Từng người làm nhiệm vụ tuần tra canh gác

(gồm 14 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên , cán bộ tham gia công tác dân quân tự vệ trong trường học , phường, xã…

 

chi tiết

 

 

 


Tìm theo từ khóa: , , , , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan