DANH MỤC TÀI LIỆU KHỐI TIỂU HỌC: TOÁN LỚP 1- PHẦN 1


DANH MỤC TÀI LIỆU KHỐI TIỂU HỌC: TOÁN LỚP 1- PHẦN 1
STT DANH MỤC TÀI LIỆU KHỐI TIỂU HỌC: TOÁN LỚP 1- PHẦN 1

Tải về

1  

Các đề toán ÔN TẬP TOÁN 1 – DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI  

(gồm 15 trang)

                                                                

( Tài liệu dành cho giáo viên tiểu học ôn bồi dưỡng học sinh giỏi , phụ huynh và học sinh yêu thích toán tiểu học tham khảo)

Chi tiết

2  

Các đề toán ÔN TẬP TOÁN 1 – HỌC KÌ 2 (Có 10 đề tham khảo) (gồm 11 trang)

                                                                

( Tài liệu dành cho giáo viên tiểu học ôn bồi dưỡng học sinh giỏi , phụ huynh và học sinh yêu thích toán tiểu học tham khảo)

Chi tiết

3  

BÀI TẬP ÔN CUỐI TUẦN TOÁN 1- HỌC KÌ 2         

 (gồm 7 trang)

( Tài liệu dành cho giáo viên tiểu học ôn bồi dưỡng học sinh giỏi , phụ huynh và học sinh yêu thích toán tiểu học tham khảo)

Chi tiết

4  

ĐỀ THI HỌC KÌ 2- TOÁN 1 ( Có lời giải chi tiết)

  (gồm 3 trang)

( Tài liệu dành cho giáo viên tiểu học ôn bồi dưỡng học sinh giỏi , phụ huynh và học sinh yêu thích toán tiểu học tham khảo)

Chi tiết

 

 

 


Tìm theo từ khóa: , , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan