DANH MỤC TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA – MÔN TOÁN – Phần 1


DANH MỤC TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA – MÔN TOÁN – Phần 1STT

DANH MỤC TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA – MÔN TOÁN- Phần 1

TẢI VỀ
1  

HỆ THỐNG CÁC DẠNG BÀI TOÁN THI THPT QUỐC GIA

(gồm 15 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT ôn thi THPT Quốc gia,  tham khảo viết các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.

chi tiết

2  

TỔNG HỢP VÀ GIẢI CÁC BÀI TOÁN KHÔNG GIAN QUA CÁC ĐỀ THI ĐH-CĐ CÁC NĂM TRƯỚC(gồm 35trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT ôn thi THPT Quốc gia,  tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.

chi tiết

3  

30 ĐỀ THI THAM KHẢO THI THPT QUỐC GIA (Có kèm đáp án )-  PHẦN 1

(gồm 90 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT ôn thi THPT Quốc gia,  tham khảo viết các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.

chi tiết

4

 30 ĐỀ THI THAM KHẢO THI THPT QUỐC GIA ( 2014-2015 )

–  PHẦN 2

(gồm 30 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộmôn Toán THPT ôn thi THPT Quốc gia,  tham khảo viết các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.

chi tiết

5

67 ĐỀ THI THAM KHẢO THI THPT QUỐC GIA TRÊN TOÀN QUỐC (2014-2015 ) –  PHẦN 3

(gồm 500 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộmôn Toán THPT ôn thi THPT Quốc gia,  tham khảo viết các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.

chi tiết

6

266 ĐỀ THI THAM KHẢO THI THPT QUỐC GIA-  PHẦN 4

(gồm 266 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT ôn thi THPT Quốc gia,  tham khảo viết các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.

chi tiết

 


Tìm theo từ khóa: , , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan