DANH MỤC TÀI LIỆU MÔN TOÁN LỚP 5 – PHẦN 2


 DANH MỤC TÀI LIỆU MÔN TOÁN LỚP 5 – PHẦN 2

  

STT

TÀI LIỆU MÔN TOÁN LỚP 5 – PHẦN 2

Tải về

1  

TÀI LIỆU MÔN TOÁN LỚP 5 : TOÁN VỀ SỐ THẬP PHÂN ( Có lời giải chi tiết) (gồm 8 trang)

( Tài liệu dành cho giáo viên tiểu học , phụ huynh và học sinh yêu thích toán tiểu học tham khảo)

Chi tiết

2  

TÀI LIỆU MÔN TOÁN LỚP 5 : TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM (%)

( gồm 8  trang)

( Tài liệu dành cho giáo viên tiểu học , phụ huynh và học sinh yêu thích toán tiểu học tham khảo)

Chi tiết

3  

TÀI LIỆU MÔN TOÁN LỚP 5 : TOÁN VỀ CHỮ SỐ VÀ TRANG SÁCH( Có lời giải chi tiết) ( gồm 4 trang)

( Tài liệu dành cho giáo viên tiểu học , phụ huynh và học sinh yêu thích toán tiểu học tham khảo)

Chi tiết

4  

TÀI LIỆU MÔN TOÁN LỚP 5 : TOÁN VỀ HÌNH TRÒN

 ( gồm 5 trang)  

( Tài liệu dành cho giáo viên tiểu học , phụ huynh và học sinh yêu thích toán tiểu học tham khảo)

Chi tiết

5  

TÀI LIỆU MÔN TOÁN LỚP 5 : BÀI TOÁN “ KIM ĐỒNG  HỒ”

( gồm 4 trang)  

( Tài liệu dành cho giáo viên tiểu học , phụ huynh và học sinh yêu thích toán tiểu học tham khảo)

Chi tiết

 

 


Tìm theo từ khóa: , , , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan