DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 9 – THCS – Phần 1


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 9 – THCS – Phần 1 

 

 

STT

 TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 9 – THCS – Phần 1images (1)

Tải về

1  BÀI TẬP CÁC CHUYÊN ĐỀ  – ĐẠI SỐ 9     images (1)(Tài  liệu gồm 19 trang)

( Tài liệu sát chuẩn kiến thức kĩ năng, có phân loại thành 15 chuyên đề  dùng ôn luyện thị vào 10 THPT dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS , phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo)

 

Chi tiết

2  TUYỂN TẬP 80 BÀI TẬP – HÌNH HỌC 9 images (1)(Có kèm theo đáp án) (Tài  liệu gồm 35 trang)

( Tài liệu sát chuẩn kiến thức kĩ năng, có phân loại bài tập từ cơ bản đến nâng cao dùng ôn luyện thị vào 10 THPT, bồi dưỡng HSG. Tài liệu dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS , phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo)

 

Chi tiết

3  

27 ĐỀ THI VÀO 10 THPT TRÊN TOÀN QUỐC  images (1)(Có kèm theo đáp án)  (Tài  liệu gồm 101 trang)

(Tập tài liệu dùng ôn luyện thị vào 10 THPT, bồi dưỡng HSG. Tài liệu dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS , phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo)

 

Chi tiết

4  CÁC BÀI TOÁN QUỸ TÍCH TỔNG HỢP- HÌNH HỌC 9 images (1)(Tài  liệu gồm 10 trang)

(Tập tài liệu dùng ôn luyện thị vào 10 THPT, bồi dưỡng HSG. Tài liệu dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS , phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo)

 

Chi tiết

5  CÁC CHUYÊN ĐỀ ÔN THI VÀO 10 THPTimages (1) (Có đề thi tham khảo) -TOÁN 9  (Tài  liệu gồm 16 trang)

(Tập tài liệu dùng ôn luyện thị vào 10 THPT, bồi dưỡng HSG. Tài liệu dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS , phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo)

 

Chi tiết

 

 

Danh mục, Danh mục Toán 9, Danh mục tài liệu Toán 9,Toán 9, Toán THCS,Tài liệu tham khảo, Đề thi, Chuyên đề , Bài tập , Hình học 9, Đại số 9


Tìm theo từ khóa: , , , , , , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan