DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI MÔN TOÁN VÀO LỚP 10 THPT – PHẦN 1


DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI MÔN TOÁN VÀO LỚP 10 THPT- PHẦN 1 download  (Bộ tài liệu gồm 215 trang -Tài liệu dành cho giáo viên luyện thi  và học sinh tự học tham khảo ôn thi vào lớp 10 THPT)STT TÀI LIỆU ÔN THI MÔN TOÁN VÀO LỚP 10 THPT – PHẦN 1

Tải về

1 Tài liệu ôn thi môn Toán vào lớp 10 THPT :

  Chuyên đề 1:downloadCĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

(Tài liệu dành cho giáo viên luyện thi  và học sinh tự học tham khảo ôn thi vào lớp 10 THPT)
Chi tiết
2 Tài liệu ôn thi môn Toán vào lớp 10 THPT :

  Chuyên đề 2:downloadHỆ PHƯƠNG TRÌNH,

PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

(Tài liệu dành cho giáo viên luyện thi  và học sinh tự học tham khảo ôn thi vào lớp 10 THPT)

Chi tiết
3 Tài liệu ôn thi môn Toán vào lớp 10 THPT :

  Chuyên đề 3:download HÀM SỐ

(HÀM SỐ BẬC NHẤT, HÀM SỐ BẬC HAI)

 (Tài liệu dành cho giáo viên luyện thi  và học sinh tự học tham khảo ôn thi vào lớp 10 THPT)

Chi tiết
4 Tài liệu ôn thi môn Toán vào lớp 10 THPT :

Chuyên đề 4:downloadGIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH

 (Tài liệu dành cho giáo viên luyện thi  và học sinh tự học tham khảo ôn thi vào lớp 10 THPT)

Chi tiết
5 Tài liệu ôn thi môn Toán vào lớp 10 THPT :

  Chuyên đề 5:downloadHỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

(Tài liệu dành cho giáo viên luyện thi  và học sinh tự học tham khảo ôn thi vào lớp 10 THPT)

Chi tiết
6 Tài liệu ôn thi môn Toán vào lớp 10 THPT :

  Chuyên đề 6:downloadTỨ GIÁC NỘI TIẾP

(Tài liệu dành cho giáo viên luyện thi  và học sinh tự học tham khảo ôn thi vào lớp 10 THPT)

Chi tiết
7 Tài liệu ôn thi môn Toán vào lớp 10 THPT :

  Chuyên đề 7:downloadCÁC BÀI TOÁN QUỸ TÍCH TỔNG HỢP

(Tài liệu dành cho giáo viên luyện thi  và học sinh tự học tham khảo ôn thi vào lớp 10 THPT)

Chi tiết

Tìm theo từ khóa: , , , , , , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan