Đề tài KHSPUD Môn Địa lý 12: Một số vấn đề về phương tiện dạy học truyền thống – mối quan hệ giữa ba phương pháp sử dụng bản đồ


  1. Trong việc dạy học Địa lý ở nhà trường phổ thông hiện nay của nước ta, các phương thức dạy học truyền thống vẫn là những phương thức dạy học chủ yếu. Sử dụng các phương thức dạy học này có những ưu điểm:

Loại file: word - Số trang: 7 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/          Các phương thức dạy học truyền thống có thể cung cấp, chuyển tải được những thông tin cơ bản đến người học dưới dạng có sẵn theo nội dung của chương trình môn học. Thông qua các phương thức dạy học truyền thống khác học sinh có thể lĩnh hội được các kiến thức, các kỹ năng, kỹ xảo, phát triển khả năng tư duy địa lý… Vai trò quan trọng nhất trong các phương thức dạy học này thuộc về bản đồ. Bản đồ được coi là cuốn sách địa lý thứ 2, một công cụ để học tập và nghiên cứu khoa học địa lý. Đặc biệt chỉ với bản đồ, số liệu thống kê, biểu đồ mới có thể thể hiện được tính định lượng của các sự vật hiện tượng địa lý.


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan