Đề tài NCKHSPUD Công nghệ 11:Phát huy tính tích cực của học sinh để nâng cao kết quả giờ học công nghệ


Nghiên cứu được tiến hành trên các lớp tôi được phân công giảng dạy năm học 2011- 2012 tại nhà trường (11B1, 11B2, 11B3, 11B4, 11B5, 11B6,11B7, 11B8). Lớp 11B7 được tôi chọn làm lớp đối chứng, các lớp còn lại là lớp thực nghiệm. Trong các lớp thực nghiệm, tôi chọn lớp 11B4 là lớp tương đương với lớp đối chứng về nhiều mặt (sĩ số, giới tính, điểm số) để đánh giá kết quả tác động.

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Các giờ dạy thực nghiệm trên lớp 11B4 của tôi đều có tổ nhóm chuyên môn dự giờ, đánh giá. Sau các bài dạy thực nghiệm, tôi tiến hành cho học sinh làm bài kiểm tra, lấy kết quả 2 lớp 11B4 và 11B7 để đánh giá kết quả của tác động “Phát huy tính tích cực của học sinh trong trong các giờ học Công nghệ”. Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt, kết quả bài kiểm tra ở lớp thực nghiệm đạt được cao hơn so với lớp đối chứng; Điểm bài kiểm tra sau tác động của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 8,02, điểm bài kiểm tra của lớp đối chứng là 6,89. Kết quả kiểm chứng TTest cho thấy p = 0,00000016 < 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Không khí học tập của lớp thực nghiệm sôi nổi, hào hứng. Giờ học được tổ chuyên môn đánh giá xếp loại giỏi với rất nhiều ưu điểm. Điều đó chứng minh việc Phát huy tính tích cực của học sinh đã nâng cao kết quả giờ học môn Công nghệ” tại trường THPT ABC.


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan