Đề tài NCKHSPUD CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM –THCS: Phương pháp kỉ luật tích cực trong dạy học và giáo dục học sinh THCS


Đề tài NCKHSPUD CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM –THCS: Phương pháp kỉ luật tích cực trong dạy học và giáo dục học sinh THCS

(Tài liệu gồm 38 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên chủ nhiệm THCS tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, SKKN… Và trao đổi trong công tác chủ nhiệm lớp

Loại file: word - Số trang: 38 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/– Những giải pháp mang tính dài hạn giúp phát huy tính kỉ luật tự giác của học sinh.

– Sự thể hiện rõ ràng những mong đợi, quy tắc và giới hạn mà học sinh phải tuân thủ.

– Gây dựng mối quan hệ tôn trọng giữa giáo viên và học sinh.

– Dạy cho học sinh những kĩ năng sống mà các em sẽ cần trong suốt cả cuộc đời.

– Làm tăng sự tự tin và khả năng xử lý các tình huống khó khăn trong học tập và cuộc sống của các em.

– Dạy cho học sinh cách cư xử lịch sự, nhã nhặn, không bạo lực, có sự tôn trọng bản thân, biết cảm thông và tôn trọng quyền của người khác.

Giáo dục kỉ luật tích cực không phải là….

– Sự buông thả, để cho học sinh muốn làm gì thì làm.

– Không có các quy tắc, giới hạn hay sự mong đợi.

– Những phản ứng mang tính ngắn hạn hay những hình phạt thay thế cho việc tát, đánh hay sỉ nhục.

BẢY NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA GIÁO DỤC KỈ LUẬT TÍCH CỰC

  1. Tôn trọng phẩm giá của trẻ.
  2. Phát triển thái độ, cách xử sự hướng ngoại, thân thiện, cởi mở, ý thức kỉ luật tự giác và nghị lực của trẻ.
  3. Phát huy hết mức sự tham gia tích cực của trẻ.
  4. Tôn trọng những nhu cầu về sự phát triển và chất lượng cuộc sống của trẻ.
  5. Tôn trọng động cơ và những quan điểm riêng về cuộc sống của trẻ.
  6. Đảm bảo sự công bằng, không thiên vị (vô tư, không phân biệt đối xử) và sự công minh.
  7. Khuyến khích tình đoàn kết, thống nhất.

Tìm theo từ khóa: , , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan